Ocena In Vitro bezpieczeństwa biologicznego kwasu hialuronowego PEG krzyżowo połączonego z mikrocząsteczkami hydroksyapatytu wapnia w niskim stężeniu

 

 


 

Ocena in vitro wrażliwości kwasu hialuronowego usieciowanego polimerem PEG na hialuronidazę pozyskaną z jąder bydlęcych