Nowy, ORGANICZNY wypełniacz Neauvia Organic Rheology!

Posted by | November 02, 2015 | | No Comments
Rheology

Czy wiesz, że kwas hialuronowy pochodzi z bakterii?

Czy wiesz, że w dostępnych na rynku produktach kwas hialuronowy pochodzi od bakterii paciorkowca?

Preparaty z kwasem hialuronowym (HA) swoją popularność zawdzięczają dobrym efektom, niskiej inwazyjności oraz bezpieczeństwu stosowania. Istnieją jednak rzadkie przypadki, że organizm pacjenta reaguje na nie niezgodnie z oczekiwaniami.
Dlaczego tak się dzieje?
Substancja umieszczona w ampułce wypełniacza to oprócz kwasu hialuronowego woda, czynnik sieciujący oraz, niestety, zanieczyszczenia. Powstają one jako skutek uboczny ekstrakcji. Obecnie najpopularniejsze źródło HA to laboratoryjne szczepy bakterii Streptococus. Pozyskiwanie z nich cennego kwasu wymaga naruszenia błony bakterii i zastosowania rozpuszczalników. Zanieczyszczenia obecne w końcowym produkcie to właśnie resztki bakteryjne i rozpuszczalnikowe. Pomimo kilkukrotnego oczyszczania dzisiejsza technologia nie jest w stanie do końca ich wyeliminować.

W naszej gamie produktów Neauvia Organic kwas hialuronowy pochodzi od bakterii Bacillus Subtilis!

Bacillus subtilis (laseczka sienna) została odkryta w1835 roku przez Ch. Ehrenberga. Laseczka sienna występuje pospolicie, zwłaszcza w glebie. Jest saprofitem rozkładającym organiczne związki pochodzenia roślinnego (głównie węglowodany i pektyny). Bakterie te charakteryzuje ogromna zdolność adaptacyjna do zmieniających się warunkach w środowiska – B. Subtilis może rosnąć w temperaturze sięgającej nawet 60–70°C, stąd zwany jest laseczką termotolerancyjną. Przeprowadzone badania wskazują, że B. subtilis nie ma żadnych wyspecjalizowanych mechanizmów, które patogenom pozwalają kolonizować organizmy ludzkie bądź zwierzęce. Ze względu na powszechność w przyrodzie i na warunki środowiskowe, w jakich te bakterie są w stanie przetrwać, można się spodziewać, że bywają obecne na skórze i w przewodzie pokarmowym człowieka. Wątpliwe jest jednak, aby mogły kolonizować inne narządy i organy. Z uwagi na duże znaczenie bakterii z rodzaju Bacillus dla przemysłu biotechnologicznego drobnoustroje te zostały bardzo szczegółowo zbadane pod kątem genetycznym. Wykorzystywane są do przemysłowej produkcji głównie enzymów, antybiotyków, bioinsektycydów, chemikaliów i innych metabolitów. Dodatkowo Bacillus subtilis wytwarza antybiotyki peptydowe (polimiksynę B, subtylinę).

 

Wyjątkowość produktów Neauvia Organic

Neauvia Organic to pierwsza na świecie tak bliska naturze linia wypełniaczy.  Została opracowana przy użyciu najnowszych technologii zapewniających niespotykaną dotąd czystość i wydajność  preparatów. Materiały użyte do ich produkcji sprawiają, że wypełniacze Neauvia wyodrębniają się jako produkty nowej generacji.

Najczystszą formą kwasu hialuronowego obecnie dostępną jest ta pozyskiwana z Bacillus subtilis. Ta niepatogenna dla człowieka bakteria wydziela HA w opartym na użyciu wody procesie. Niepodważalne zalety tak pozyskiwanej substancji to:

  • Ultraczystość
  • Wysokie bezpieczeństwo stosowania
  • Jednakowa masa molekularna
  • Możliwość zastosowania wysokiej koncentracji HA

Do oferty Neauvia Organic dołączył nowy, ORGANICZNY produkt!

 

NEAUVIA ORGANIC RHEOLOGY

 

W nowym produkcie linii Neauvia wykorzystano reologię, szczególną właściwość łączenia wody z zawartymi w niej substancjami biologicznie aktywnymi, w tym przypadku aminokwasami, substancjami odżywczymi komórek wchodzącymi w skład bariery skórnej i pełniącymi rolę buforów utrzymujących prawidłowe pH skóry. Aminokwasy biorą również udział w utrzymaniu równowagi biochemicznej i enzymatycznej skóry. Są włączane jako komórkowe substancje pobudzające fibroblasty do tworzenia kolagenu. Ze względu na małą masę cząsteczkową są natychmiast wbudowywane w cytoplazmę komórkową i przyswajane w całości. Spośród 20 aminokwasów niezbędnych człowiekowi do budowy białek wybrano dwa: cysteinę oraz L-prolinę, które są kluczowymi dla produkcji kolagenu: Glicyna stanowi średnio około 7,2% reszt aminokwasowych występujących w białkach wyjątkiem jest kolagen, w którym glicyna stanowi blisko jedną trzecią wszystkich budujących go aminokwasów. Drugim niezbędnym do produkcji kolagenu aminokwasem jest L-prolina stanowiąca około 20% i ma najwyższą spośród aminokwasów zdolność wiązania wody.

 

Neauvia Organic Rheology zawiera 22 mg/ml kwasu hialuronowego pochodzącego z bakterii Bacillus Subtilis oraz jest usieciowany polimerem PEG. Oprócz kwasu hialuronowego zawiera aminokwasy – glicynę i l-prolinę – które są głównymi składnikami kolagenu.

Zalety Neauvia Organic Rheology

  • Brak efektu maski – twarz wygląda cały czas naturalnie, nawet w bardzo dynamicznych obszarach twarzy
  • Produkt jest niewyczuwalny i niezauważalnym po zaaplikowaniu
  • Właściwości sprężyste produktu dobrze sprawdzają się w obszarach narażonych na szczególny ucisk (policzki podczas snu) – brak powstawania guzków za skutek przemieszczania się preparatu
  • Dodatek dwóch aminokwasów cysteiny i L-proliny, będących głównym składnikiem kolagenu, powoduje, że otrzymany efekt estetyczny jest długotrwały a jakość skóry i jej nawilżenie zdecydowanie lepsza

Do jakich partii ciała przeznaczony jest ten produkt?

Już teraz przekonaj się o innowacyjności nowego produktu Neauvia!